Dee-five facts

Apr 16

Dee-five facts turned 4 today!

Dee-five facts turned 4 today!

(Source: assets)

Mar 21

uoa:

do you ever tell people you’ll be going to sleep but then you don’t and you have to not do anything noticable online for the sake of it seeming as if you didn’t lie to them

(via neffint)

Feb 25

D5 confessions 

D5 confessions 

May 20

[video]

May 14

thổi bong bóng (ngày tạt nước)

thổi bong bóng (ngày tạt nước)

Feb 21

ahugefloatingface:

dee-five xD

ahugefloatingface:

dee-five xD

Dec 21

[video]

Nov 20

chán quá các a e hôm nay là 20.11 nhớ năm ngoái chúng mềg còn mong ngóng các a xinh tươi năm nay đã là đối tượng cho các e lớp dưới mong ngóng buồn vcl tsao thời gian phải trôi đi tsao mìg phải bị già đi để rồi nhữg kỉ niệm cứ nối đuôi nhau bay vào dĩ vãng buốn quá liệu 10 năm sau chúg ta vẫn còn iêu nhau chứ?!..

.