chán quá các a e hôm nay là 20.11 nhớ năm ngoái chúng mềg còn mong ngóng các a xinh tươi năm nay đã là đối tượng cho các e lớp dưới mong ngóng buồn vcl tsao thời gian phải trôi đi tsao mìg phải bị già đi để rồi nhữg kỉ niệm cứ nối đuôi nhau bay vào dĩ vãng buốn quá liệu 10 năm sau chúg ta vẫn còn iêu nhau chứ?!..

.