hynora:

vậy là đã 1 năm kể từ 1 năm trước

  1. thyishh reblogged this from d5facts
  2. d5facts reblogged this from hynora
  3. hynora posted this